Aanleg plasdras Altena

In oktober 2018 kon door het Co├Ârdinatiepunt Landschapsbeheer het 100ste LAL-deelproject worden beschikt. Het LAL-project geeft uitvoering aan het Leefgebiedsplan Agrarisch Landschap waarmee de biotoop van soorten van het agrarisch cultuurlandschap wordt verbeterd. Het 100ste deelproject onder Lees verder...