In oktober 2018 kon door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer het 100ste LAL-deelproject worden beschikt. Het LAL-project geeft uitvoering aan het Leefgebiedsplan Agrarisch Landschap waarmee de biotoop van soorten van het agrarisch cultuurlandschap wordt verbeterd.

Het 100ste deelproject onder de naam ‘Plasdras Heusden en Altena’ wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch. Twee landbouwpercelen worden zo ingericht dat er natte omstandigheden ontstaan voor weidevogels om ‘op te kunnen vetten’ in het vroege voorjaar, om te kunnen broeden en om een geschikt opgroeibiotoop te creëren voor de kuikens. Bij één van deze zogenaamde ‘golfplaat plasdrassen’ (zie https://youtu.be/zm6iUkHt1qo) wordt een vogelkijkhut geplaatst zodat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met weidevogels.

Het LAL-project is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij. Met dit honderdste project is het budget voor deelprojecten uitgeput. Brabants Landschap beraadt zich momenteel op een nieuwe aanvraag bij de provincie om toekomstige initiatieven te kunnen blijven ondersteunen.

De eerste resultaten van het Europese project PARTRIDGE zijn binnen! De waarnemingen van de afgelopen maanden zijn geïnventariseerd van het projectgebied ‘Oude Doorn’ (waar ANV Altena Biesbosch een van de partners is) en het projectgebied Burgh-Sluis in Zeeland.

Lees hier over de resultaten die de genomen maatregelen tot nu toe gehad hebben:
Eerste resultaten project PARTRIDGE (1 sept 2017)

Klik hier voor meer informatie over het gehele project:
Projectpagina Partridge ANV Altena Biesbosch